Назад

№34.
1865 г. Жніўня 24. - Рапарт старшыні Асобай Следчай камісіі па палітычных справах гародзенскаму губернатару аб неабходнасці ўдакладнення чутак пра смерць Віктара Каліноўскага

г. Вільня     №239

Рапарт старшыні Асобай Следчай камісіі. Факсіміле Гродненскому Губернатору

Рапортъ

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ С.Петербургскою полиціею, братъ повешеннаго преступника Константина Калиновскаго, студентъ Викторъ Калиновскій, по слухамъ, умеръ въ Гродно въ Январѣ 1863 года. Коммисіи необходимо имѣть точныя свѣдѣнія: справедливъ ли этотъ слухъ. Если слухъ этотъ справедливъ, то гдѣ и кѣмъ похороненъ Викторъ Калиновскій?

Свѣдѣніе это Коммисія проситъ Ваше Превосходительство доставить въ возможной скорости.

Предсѣдатель [Особой Слѣдственной Коммисіи] Полковникъ Лосевъ

Памета: 1

Публікацыя паводле: НГАБ у г. Гродна, ф.1, воп.34, спр.3313, арк.1. Арыгінал.