Назад

Архіў

Дакументы і матэрыялы

Уводзіны
Прадмова
I. Асабістыя і сямейныя дакументы К. Каліноўскага
1.  Выпіскі з метрычнае кнігі аб хрышчэнні
2.  З абывацельскай кнігі гародзенскага павета
3.  Ведамасць палатнянай фабрыкі ў маёнтку Мастаўляны Сымона Каліноўскага
4.  Пасведчанне аб шляхецтве
5.  Прашэнне на імя в. а. рэктара Пецярбургскага ўніверсітэта аб допуску да ўступных іспытаў
6.  Даведка аб залічэнні ў лік студэнтаў Пецярбургскага ўніверсітэта
7.  Прашэнне на імя рэктара Пецярбургскага ўніверсітэта аб аказанні разавай фінансавай дапамогі
8.  Пасведчанне аб заканчэнні ўніверсітэта
9.  Копія дыплома Пецярбургскага ўніверсітэта
10.  Дакладная запіска Ул. І. Назімаву з просьбай аб прыёме на службу
II. Дакументы паўстання
11.  Мужыцкая праўда
12.  Мужыцкая праўда №6 (ненадрукаваны варыянт)
13.  Маніфест Часовага ўрада Літвы і Беларусі
14.  Пратэст супраць "белага перавароту"
15.  Прыказ гародзенскага камісара
16.  Прыказ ад ронду польскага да народу зямлі літоўскай і беларускай
17.  Пісьмо ад Яські-гаспадара з-пад Вільні да мужыкоў зямлі польскай
18.  Пісьмы з-пад шыбеніцы
III. Дакументы імперскай адміністрацыі
19.  Прадстаўленне гародзенскага губернатара міністру ўнутраных спраў пра знойдзеную ў мястэчку Дзятлава Слонімскага павета газету “Мужыцкая праўда”
20.  Прадпісанне гародзенскага губернатара ваенным начальнікам пра вышук Кастуся Каліноўскага
21.  Рапарт прыстава 2-га стана Слонімскага павета гародзенскаму губернатару пра распаўсюджванне Каліноўскім "Мужыцкай праўды"
22.  Рапарт засядацеля для асобых даручэнняў Гародзенскага земскага суда гродзенскаму спраўніку пра знойдзеную ў жыхара вёскі Грандзічы Гародзенскага павета газету "Мужыцкая праўда"
23.  Рапарт ваўкавыскага земскага спраўніка гародзенскаму губернатару пра сакрэтны нагляд за хутарам бацькі К. Каліноўскага
24.  Указ аб сялянах Паўночна-Заходняга краю
25.  Аб'ява М. М. Мураўёва насельніцтву Літвы і Беларусі
26.  Прадпісанне гародзенскага губернатара кобрынскаму ваеннаму начальніку пра арышт Кастуся Каліноўскага з апісаннем яго прыкмет
27.  Шыфраваная тэлеграма аб месцазнаходжанні Каліноўскага
28.  Акт Асобай Следчай камісіі аб прызнанні Кастусём Каліноўскім свайго сапраўднага імя
29.  Заява Кастуся Каліноўскага Асобай Следчай камісіі з адмовай ад далейшай дачы паказанняў
30.  Тлумачальная запіска Кастуся Каліноўскага пасля заканчэння следства
31.  Вырак ваенна-палявога суда Кастусю Каліноўскаму
32.  Паведамленне выконваючага абавязкі віленскага каменданта пра выкананне смяротнага прысуду Кастусю Каліноўскаму
33.  Паказанні Сымона Каліноўскага (бацькі Кастуся) Першай гародзенскай следчай камісіі
34.  Прадпісанне гародзенскага губернатара Першай гародзенскай следчай камісіі пра ўтрыманне пад арыштам Сымона Каліноўскага
35.  Рапарт старшыні Асобай Следчай камісіі па палітычных справах гародзенскаму губернатару аб неабходнасці ўдакладнення чутак пра смерць Віктара Каліноўскага
36.  "Всеподданнейший отчет" М. М. Мураўёва па кіраванню Паўночна-Заходнім краем
IV. Успаміны сучаснікаў
37.  Масолаў А. М. Страта Каліноўскага
38.  Ражанскі Ф. З Гародзенскага ваяводства
39.  Радзевіч Л. Жменька ўспамінаў з 1863 года
Навукова-даведачны апарат
Геаграфічны паказальнік
Слоўнік паланізмаў і малавядомых слоў