Назад

Слоўнік паланізмаў і малавядомых слоў

Адстанаўляць
Перадаваць
Вшэхмоцны
Усемагутны (паланізм)
Выжаняць
Выганяць
Дыбы
Аковы
Зля
Для
Збыткаваць
Здзекавацца
Здзерства
Рабунак (паланізм)
Зняверыцца
Згубіць веру ў што-небудзь ці каго-небудзь
Крулества
Каралеўства (паланізм)
Ксёнжка
Кніжка (паланізм)
Лапсэсар
Асэсар (іранічная, відаць, народная назва з намёкам на хабарніцтва чыноўнікаў)
Лёстачкі
Ліслівыя словы
Маскаль
У часы Каліноўскага мела некалькі значэнняў:
  1. Рускі як нацыянальная прыналежнасць;
  2. Рускі чыноўнік;
  3. Жаўнер царскай арміі.
Разумець у залежнасці ад сэнсу тэкста
Маскалеві, народаві, рондаві, сенатаві, чалавекові
Форма давальнага склону (уплыў польскай мовы)
Морг
Зямельная мера (прыкладна 0,71 га)
Мэнкі
Пакуты (паланізм)
Некрут
Рэкрут (магчыма, іранічная форма з намёкам на нявыкрутку, цяжкае становішча вырваных на вайсковую службу сялян)
Патэнпенне
Асуджэнне (паланізм)
Перапрашаць
Прасіць прабачэння
Пранцуз
Француз (прастамоўная форма)
Рок
Год
Ронд
Урад (паланізм)
Свенты
Святы (паланізм)
Свістаполь
Севастопаль (відаць, прастамоўная форма)
Сызма
Схізма (раскол). Так у вострапалемічных творах прадстаўнікі каталіцкага боку называлі праваслаўе.
Хто-лень, чаго-лень і падобнае
Хто-небудзь, чаго-небудзь і падобнае
Ценжар
Цяжар
Цяменжыць
Прыгнятаць (паланізм)
Шубеніца
Шыбеніца
Юха
Тут – кроў